Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Rettigheter og ansvar

Jenteporten.no og/eller Retrograde er ikke ansvarlig for innhold på tredjeparts nettsteder som vi referer til.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 26.mai 2006 kl 00:08

Vårt ansvar
 

Jenteporten.no og/eller Retrograde AS er ikke ansvarlige for innhold på tredjeparts nettsteder som vi peker til eller innhold på sider som disse peker til. Dersom noen av de nettstedene som vi peker til eller referer til opererer utenfor Norsk lov vær vennlig å bruk tips-skjemaet for å gjøre oss oppmerksom på tilfellet.

 

© Kopirettigheter
 

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Retrograde AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

 

Personvern

Dette nettstedet samler ikke inn personlig informasjon eller informasjon som kan identifisere deg som person eller som gjør at du som person kan bli kontaktet.
Unntak vil være utsendelse av nyhetsbrev (epost). Disse krever registrering av navn og epostadresse. denne informasjonen vil ikke bli gitt til noen utenfor Retrograde.

Siden vi ikke samler inn personlig informasjon på dette nettstedet unntatt epostadresse som nevnt over så gir vi ikke ut noe personlig informasjon til tredje part eller bruker personlig informasjon til noe annet formål.

Personvern annonser
For å finne ut mer om annonsesystemets bruk av cookies, informasjonsoppsamlingsrutiner og fratrekkingsprosedyrer, vennligst klikk her.


Annonse:


Sist endret 29.januar 2013 kl 22:55

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]